Deze oriënteerbare akoestische wanden zijn geïnspireerd op de modernistische architectuur, en meer specifiek op zonneschermen voor buiten die men kan vinden op bepaalde gebouwen van Oscar Niemeyer in Brasilia. Ze doen denken aan hun ritmiek en de verschillende kleurschakeringen die erdoor worden gegenereerd in functie van hun oriëntatie.

Het concept werd omgevormd tot een element dat de mogelijkheid biedt om grote open ruimtes te definiëren en in te delen, zoals bureaulandschappen of andere openbare ruimtes. Net zoals bij een spelletje verstoppertje zal de ruimte meer of minder zichtbaar zijn in functie van de gezichtshoek …. Zo wordt er een veranderlijke perceptie van de architectuur en de plaats gecreëerd naargelang de gezichtspunten.

De gebruiker zal zodoende zelf zijn openingsniveau op de buitenwereld kunnen beheren, naargelang zijn wensen of zijn noden, door bijvoorbeeld de BuzziBlinds zo te richten dat hij zich kan concentreren op een specifieke taak.